Post code vn

Liên hệ: Vụ Bưu chính, 18 Nguyễn Du, Hà Nội(Tòa binary options ebook pdf nhà B, tầng 7) - ĐT: 024.38226625, Fax: 024.38226954, Email: vanthubuuchinh[email protected] Mã bưu chính quốc gia VNI. Hai Tan. 170000. post code vn

170000. pepperstone indonesia 170000. Ngoc Chau. Quang post code vn Trung.

A map of the Vietnamese list of binary options trading platforms provinces Vietnam post code vn Postal code, Zip Code, or Zip Postal Code, Zip code, Postal Code, … are code systems specified by postal associations around the globe. Le Thanh Nghi. Pham Ngu Lao.

  • Search by post code vn Map.
  • Hệ thống địa chỉ hiện mới được đánh số cụ thể tới từng số nhà tại khu vực đô thị còn các khu vực nông thôn, miền núi chưa thể hiện chính xác post code vn đến từng nhà Mã bưu chính ở Việt Nam kể từ năm 2018 được điều chỉnh lại gồm 5 chữ số thay thế mã bưu chính cũ gồm 6 chữ số.
  • Nguyen Trai. post code vn

The following table post code vn is a list of postal codes in Vietnam (5 digits). Vietnam, Ha Noi. Interactive map of zip codes in Ho Chi Minh, Vietnam.

Postal codes help confirm the location when transferring post code vn mail, postal items or used to fill in information when users register online with a request to enter a postal code or postal code Postal codes for all regions in Vietnam. Thanh Binh. Binh Chanh Binh Tan Binh Thanh Can Gio Cu Chi Go Vap Hoc Mon Nha Be Phu Nhuan Quan 1 Quan 10 Quan 11 Quan 12 Quan 2 Quan 3 Quan 4 Quan 5 Quan 6 Quan 7 Quan 8 Quan 9 Tan Binh Tan Phu Thu Duc.

Interactive map of post code vn zip codes in Ha Noi, Vietnam.

Trong đó chữ số đầu tiên cho biết mã vùng, hai chữ số đầu tiên xác định tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; bốn chữ số đầu xác định mã quận, huyện, và đơn vị hành chính. On this page will give you the exact postal code for the 63 provinces and cities in the country. 170000. Latitude : 21.0277644. Binh Giang Cam Giang Chi Linh Gia Loc Kim Thanh post code vn Kinh Mon Nam Sach Ninh Giang Thanh Ha Thanh Mien Tu Ky. Binh Han.